BOWLING

TILMELDING

Firmaturnering forår 2020
Tilmeldingen er overstået

Vi indbyder til en ny turnering i firmabowling, der løber i perioden fra februar til juni 2020.

Turneringen er for hold for op til 5 personer, hvor 3 personer er aktive i hver runde/match.

Holdene kan blandes af begge køn, og vil blive inddelt ligeligt i puljer bestående af op til 8 hold.

Der spilles med handicap ud fra ens snit, så alle kan spille mod hinanden på retfærdige vilkår.

Vi glæder os til at se jer.


Henrik Borg
Formand